فۆڕمی زانیاری و داواكاری ئانلاینی نامه ی زانیاری یان داواكاری كار

موتیویشن یا كاور لتر

Lettre de motivation

(بێبەرامبەر)

ته‌نهابۆدانیشتوانانیووڵاتیلوكسمبۆرگتكایه فۆڕمه كه ی به رامبه ر به ووردی پڕ بكه ره و ئاگاداری به رواره كان و نامه و ناونیشانه كان به‫.‬

‫فۆڕمی داواكاریه كانتان به دوو فۆڕماتی جیاواز له شێوی وۆرد و پی دی ئێف له ڕێگه ی ئیمێڵه كه تانه وه بۆتان ڕه وانه ده كه ینه وه‫.‬زانیاری تایبه تی ت‫ۆ‬

زانیاری پێدهری نامه

ده قی نامه ی زانیاریه كانی جه نابتان

تایبه تمه ندیه كان كه سێتی ‫(‬لایه نی كه م پێنج بوار ده ستنیشان بكه‫)‬
تكایه زمانی مه تنی نامه ی داواكاریه كه ت ده ستنیشان بكه تكایه له كۆتایدا بۆ ناردن و دڵنیا بوون كلیك بكه له سه ر ئایكۆنی من ڕۆبۆت نیم و وه ڵامێكی شایسته هه ڵبژێره‫‬

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl