کوهپیمائی

علاقه مندان به پیاده روی در کوه وجنگل میتوانید به گروه ما به پیوندید برنامه شنبه هر هفته کوه های جنگلی نزدیک به شهر اشترناخ حدود مرز آلمان به مسافت شش کیلومتر

اوضاع آب و هوا هم در ایمیل به اطلاع خواهد رسید ماشین جهت انتقال از نقطه قرار تا نقطه شروع پیاده روی در دسترس میباشد

نقطه قرار در پارکینگ عمومی ایستگاه اتوبوس های اشترناخ هر شنبه تا ساعت 10:30 برای آخرین تاخیر منتظر شما خواهیم بود 

شماره تماس

691191119

از شهر لوکزامبورگ مستقیما با اتوبوس شماره (110 و 111) به اشترناخ لطفا در صورت تمایل حتما ابلاغ کنید

 
 

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl