درخواست و تقاضانامه خانه اجاره ای دولتی

 

طبق قانون لوکزامبورگ و به علت بالا بودن هزینه ها در کشور دولت خانه های برای اجاره با قیمت مناسب برای شهروندان در نظر گرفته که متاسفانه به علت بالا بودن متقاضی میبایست در لیست انتظار به سر برد ولی با این حال شما میتوانید با تکمیل پرونده و ارائه درخواست با کمی صبر ثبت نام کنید

مدارک و نحوه پر کردن فرم درخواست به صورت راهنمای فارسی برای شما همراه با فرم اصلی بارگذاری شده لطفا توجه کنید برای تهیه کلیه مدارک اسم نهاد مربوطه و آدرس و 

شماره تلفن در خود فرم نوشته شدهLe Fonds du Logement


74 Mühlenweg

L-2155 Luxembourg


Phone: 26 26 44 1

www.fondsdulogement.lu


 

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl