ترجمه مدارک

فارسی / کردی / عربی

انگلیسی / فرانسه / آلمانی


جهت ترجمه مدارک میبایست اصل مدرک مورد نظر را بصورت حضوری به همراه کپی کارت شناسائی (برای پناهندگان کپی کارت صورتی) تحویل شود


اصل مدرک -

کپی کارت شناسائی -

 هزینه -


توضیح : برای هر مدرک دو نسخه ترجمه تایید شده و اورجینال تحویل داده خواهد شد جهت عضویت اینجا کلیک کنیدTEL.:  (+352) 691191119

Fax :  (+352) 27997985

Email : info@aiklux.com


Association of Intercultural Kindness in Luxembourg

AIKL asbl

BIC : CCRALULL

IBAN : LU49 0099 7800 0055 2307


Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl