جهت تبدیل گواهینامه رانندگی ایرانی به لوکزامبورگی

توجه داشته برای تبدیل گاهینامه حتما میبایست سه ماه از اقامتتان در لوکزامبورگ گذشته باشد. برای راحتتر شدن مراحل اقدام ما برای شما یک نمونه فرم تقاضا را با رنگ قرمز و به فارسی برای شما ترجمه و علامتگزاری شده بصورت فایل پی دی اف در همین صفحه قرار داده ایم و همچنین اصل فرم تقاضای تبدیل گواهنامه را هم بارگزاری شده است

 

به اضافه آدرس و نام محل های که باید مدارکتان را برای تکمبل پرونده تهیه کنید

 

جهت ترجمه گواهینامه میتوانید به بخش ترجمه مدارک در سایت انجمن مراجعه فرمائید

 

.............

آدرس محل های مراجعه

جهت تهیه 30 یورو تمبر

Administration de l'Enregistrement et des Domaines

1-3 av. Guillaume

L-1651 Luxembourg

 

 جهت اقدام برای قسم نامه عدم سوءپیشینه در ایران از دفترثبت اسناد در وبسایت یا اپلیکیشن ادیتوس واژه زیر را تایپ کید و نزدیکترین دفتر ثبت اسناد را پیدا کنید

http://www.editus.lu/

>> notaire <<

 

جهت تهیه گواهی محل اقامت و کپی برار اصل کردن مدارک به شهرداری محل اقامتتات مراجعه فرمایید

Administration communale

 

جهت تهیه گواهی سوءپیشینه از دادگاه لوکزامبورگ به آدر زیر مراجعه فرمایید

Cité judiciaire

Bâtiment BC - 1er étage

L-2080 Luxembourg

Copyright © Association of Intercultural Kindness in Luxembourg  ( RCS N° F10948 ) AIKL asbl